Door het vertrek van een aantal leden zijn binnen diverse themacommissies van de VO-raad vacatures ontstaan. De VO-raad roept leden op zich als kandidaat voor het lidmaatschap van een themacommissie aan te melden.

De themacommissies komen vier tot zes keer per jaar bijeen en adviseren het bestuur van de VO-raad gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die hun thema aangaan. Op deze manier zit u dicht bij het vuur en draagt u direct bij aan de standpuntbepaling van de VO-raad.

De aanmeldingen worden per themacommissie verzameld en leiden tot een voordracht aan het bestuur. Het bestuur benoemt uiteindelijk de leden van de themacommissies.

Vacatures themacommissie Onderwijs dat recht doet aan individuele talenten van leerlingen

Deze themacommissie heeft in verband met vertrek van enkele leden behoefte aan aanvulling van de themacommissie met schoolleiders/bestuurders vanuit het PrO en het vmbo (BB en KB). Ook bestuurders/schoolleiders van scholen die actief aan (een integrale) vernieuwing van hun onderwijs werken en dus in brede zin ervaring opdoen met maatwerk en flexibilisering worden gevraagd te reageren.

Vacatures themacommissie Professionalisering van de schoolorganisatie

Deze commissies adviseert het bestuur van de VO-raad over thema’s als strategisch personeelsbeleid, de professionalisering van schoolleiders en het opleiden en professionaliseren van leraren. Ook voor deze commissie zijn enkele vacatures voor nieuwe leden beschikbaar. De VO-raad vindt het van belang dat een goede verdeling van schoolgrootte, regio’s en onderwijstype behouden blijft, met daarnaast speciale aandacht voor de diversiteit van de commissie.

Vacature themacommissie Governance

Deze commissie bestaat alleen uit bestuurders gezien de taakstelling van de themacommissie. De commissie zoekt leden die graag meedenken over de verdere ontwikkeling en vormgeving van de governance in het voortgezet onderwijs. Waardoor we  als sector in staat zijn om onze autonomie goed in te vullen en te verantwoorden. Op basis hiervan kunnen we het gesprek aan met overheid en politiek.

Taak en samenstelling themacommissies

Meer informatie over de taakstelling en samenstelling van de huidige themacommissies staat op de pagina 'Themacommissies'. Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen met Juliëtte Krotje. Zij zal kandidaten in contact brengen met de betrokken beleidsadviseurs voor aanvullende informatie.

Reageren?

Bestuurders en schoolleiders die een actieve bijdrage willen leveren aan de VO-raad worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken door het sturen van een CV en korte motivatie (maximaal 15 regels) aan Juliëtte Krotje (juliettekrotje@vo-raad.nl) voor 5 september 2017.