Examenregeling 2021, bekostiging vo-kandidaten op vavo-instellingen

18 november 2021

Binnen de compensatieregeling Eindexamens 2021 worden ook de vavo-instellingen gecompenseerd voor de bij hen, zowel uit het reguliere onderwijs als eigen ingeschreven aanwezige examenkandidaten.

Dit gebeurt echter op twee verschillende manieren:

  • Voor de kandidaten die door een reguliere school in het voortgezet onderwijs zijn uitbesteed aan de vavo-instelling en waarbij de kandidaat dus staat ingeschreven bij het reguliere voortgezet onderwijs, ontvangt het bevoegd gezag van het reguliere vo voor de kandidaten de compensatie.

    Het is aan het bevoegd gezag van het reguliere vo en de vavo-instelling om afspraken te maken over het overhevelen van deze middelen voor de uitbestede kandidaten naar de vavo-instelling.
  • Voor de kandidaten die direct staan ingeschreven op de vavo-instellingen ontvangen deze vavo-instellingen ook rechtstreeks de van toepassing zijnde compensatiebedragen.
     

Contact leggen tussen vo en vavo

Juist omdat dit op twee verschillende manieren plaatsvindt, blijkt dat er nog niet altijd contact is gelegd tussen het voortgezet onderwijs en de betreffende vavo-instelling om tot een goede financiële afhandeling te komen.

Wij benadrukken dat het de bedoeling is dat vavo-instellingen voor alle vavo-examenkandidaten worden gecompenseerd en roepen het bevoegd gezag van vo-scholen op om contact op te nemen met de vavo-instelling als dit nog niet gebeurd is.