Examens 2022: aanpassing PTA en examenreglement

23 februari 2022

Als gevolg van de aangekondigde examenmaatregelen dit schooljaar, zullen veel scholen hun examenreglement en/of het PTA moeten aanpassen. Voor scholen is nu een handreiking beschikbaar die helpt bij het doorvoeren van deze wijzigingen.

In het servicedocument 'Examens 2021-2022' is een toelichting te vinden op alle examenmaatregelen 2022. Deze maatregelen maken op veel scholen aanpassing van het examenreglement en/of het PTA noodzakelijk. De verruiming van de afnamemogelijkheden - door het bieden van meer tijdvakken - en de hernieuwde introductie van de duimregeling vragen van veel scholen een aanpassing van de procedures. En daarnaast zal op veel scholen een aanpassing van het PTA nodig zijn, naar aanleiding van de maatregel om het beroepsgerichte profielvak in het vmbo geheel als schoolexamen af te nemen, en de verplichting een herkansing te bieden over een significant deel van het programma.

De recent gepubliceerde handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement’ gaat in detail in op de aspecten waarvoor wijzigingen nodig kunnen zijn en helpt bij het doorlopen van de juiste stappen om de wijzigingen door te voeren. Daarnaast biedt de handreiking een aanpassing op de checklist Examenreglement.