Extra mogelijkheid om data Monitoring Sociale Veiligheid 2018-2019 naar inspectie te sturen

14 januari 2020

Scholen die in het schooljaar 2018-2019 de sociale veiligheid hebben gemonitord, maar de uitkomsten hiervan nog niet beschikbaar hebben gesteld aan de Onderwijsinspectie, kunnen dit alsnog regelen. Op 31 januari aanstaande kunnen deze gegevens via Vensters met de inspectie worden gedeeld; het schoolbestuur moet hier uiterlijk 30 januari toestemming voor geven.

De extra leverdatum van 31 januari is – eenmalig – gecreëerd door Vensters op verzoek van de inspectie, om scholen in de gelegenheid te stellen alsnog de data Monitoring Sociale Veiligheid over vorig schooljaar aan te leveren bij de inspectie. Scholen zijn verplicht om dit ieder jaar te doen; de reguliere deadline hiervoor is 1 juli.

Hoe regelt u de extra doorlevering 2018-2019?

De leverdatum van 31 januari staat vanaf heden in het ManagementVenster bij ‘Monitoring Sociale Veiligheid’*. Scholen kunnen, wanneer zij hiervoor toestemming hebben van het schoolbestuur, hierbij aanvinken dat zij op 31 januari alsnog de sociale veiligheidsgegevens van 2018-2019 door willen laten sturen naar de inspectie. Let op: dit kan nog tot 30 januari a.s.

Doorlevering 2019-2020 binnenkort ook mogelijk

Vanaf 1 februari kunnen scholen ook toestemming geven voor de doorlevering van de sociale veiligheidsgegevens van het schooljaar 2019-2020 aan de inspectie. Scholen die in januari de gegevens van 2018-2019 leveren, moeten na 31 januari opnieuw toestemming geven voor 2019-2020.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over het instellen van de doorlevering? Neem dan contact op via support@kennisnet.nl. Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op via vensters@vo-raad.nl.

* de extra leverdatum is alleen zichtbaar voor scholen die de gegevens 2018-2019 nog niet hebben doorgeleverd aan de inspectie. Deze scholen hebben op vrijdag 10 januari een e-mail van Vensters ontvangen.