Financiële impuls voor brede scholengemeenschappen en brede brugklassen?

02 april 2019

PvdA-Kamerlid Kirsten Van den Hul wil op landelijk niveau een financiële impuls geven voor brede scholengemeenschappen op één locatie, inclusief brede brugklassen en/of dakpanklassen. Dit schrijft ze in de initiatiefnota ‘Gelijke kansen, een leven lang’. In Amsterdam stelt wethouder Marjolein Moorman (PvdA) eenzelfde idee voor. Moorman wil 3,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor scholen in de gemeente die een brede brugklas aanbieden: de ‘brede-brugklasbonus’.

Tien nationale voorstellen voor gelijke kansen

Op 27 maart 2019 de initiatiefnota van Van den Hul naar de Tweede Kamer. Hierin doet zij tien voorstellen voor gelijke kansen, betreffende verschillende onderwijssectoren. Voor het vo noemt zij onder meer de financiële impuls voor brede scholengemeenschappen, mits de niveaus op één locatie worden aangeboden. Hierbij gaat het niet alleen over de brede brugklassen, maar ook over bijvoorbeeld de vwo-afdelingen die het op een brede scholengemeenschap vaak zwaarder hebben. Daarnaast stelt Van den Hul voor om alle scholen in de gelegenheid te stellen om alle kinderen die dat nodig hebben, maar niet kunnen betalen, toegankelijke huiswerkbegeleiding te bieden.

Amsterdamse brede-brugklasbonus

Wethouder Moorman noemde de brede-brugklasbonus tijdens een debat op 25 maart in de Balie in Amsterdam. De wethouder wil bijdragen aan het terugdringen van kansenongelijkheid en segregatie in de stad. Het uitstellen van vroege selectie door middel van brede brugklassen is hier een middel voor. Het voorstel moet nog behandeld worden door het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Amsterdam.