Forse subsidie beschikbaar voor inrichten heterogene brugklassen

30 september 2021

Aan de slag met een brede en/of verlengde brugklas? Tussen 1 oktober en 12 november kunnen scholen subsidie aanvragen om initiatieven te starten of verder uit te bouwen.

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs is het voor sommige leerlingen nog niet duidelijk welke onderwijssoort het beste bij hen past. Het uitstellen van het selectiemoment, bijvoorbeeld met een brede of verlengde brugklas, kan daarom van grote waarde zijn voor leerlingen. Zij krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen en eventuele leervertraging in te halen, en dan pas door te stromen naar de best passende plek in het vo.  

Breed inzetbaar

Met de subsidie Heterogene brugklassen kunnen middelbare scholen ervoor zorgen dat het definitieve selectiemoment pas op zijn vroegst na het eerste leerjaar plaatsvindt. Dit kan door het introduceren van een of meer heterogene brugklassen, het aantal schoolsoorten in een brugklas uit te breiden (bijvoorbeeld van twee naar drie niveaus) en/of door het verlengen van de brugklas (bijvoorbeeld de keuze uitstellen na het tweede of derde leerjaar). Ook het doorontwikkelen en verbeteren van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen valt onder de subsidieregeling. OCW stelt per vestiging 100.000 euro beschikbaar. Scholen dienen een dergelijke wijziging structureel in te voeren.

Subsidie aanvragen

Op 1 oktober wordt het aanvraagformulier gepubliceerd op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Scholen kunnen een aanvraag indienen tot en met 12 november 2021.

Onderdeel van NPO

Deze subsidieregeling valt net als een aantal andere subsidieregelingen onder het Nationaal Programma Onderwijs. De subsidie is extra aan te vragen naast het vaste bedrag per leerling dat scholen via de lumpsum krijgen in het kader van het NPO.

Verantwoording

De verantwoording over deze subsidieregeling binnen het NPO wijkt af van de verantwoording over het vaste bedrag per leerling dat scholen ontvangen. Scholen dienen zich over de verkregen subsidie voor de heterogene brugklassen te verantwoorden in het jaarverslag (overeenkomstig met de ‘Regeling jaarverslaggeving onderwijs, model G, onderdeel 1’, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving).

Webinar

Op 6 oktober (15.00 tot 16.00u) organiseert OCW een webinar voor schoolbestuurders, schoolleiders en leraren over de subsidieregeling heterogene brugklassen. Tijdens dit webinar hoor je meer over de details van de regeling, wat je als school hiermee kan doen, wie subsidie kan aanvragen, waar de  aanvraag aan moet voldoen en welke voorwaarden erbij komen kijken. Er is alle ruimte om aan het ministerie vragen te stellen.