Geef impuls aan uw burgerschapsonderwijs met nieuw, kosteloos handboek

29 mei 2019

Het belang van goed burgerschapsonderwijs op scholen staat buiten kijf, en met de op handen zijnde wet ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht’ en de bouwstenen opgeleverd door Curriculum.nu wordt de opdracht aan scholen rond burgerschap ook steeds duidelijker en urgenter. Maar hoe geef je hier in de praktijk nu concreet vorm aan? Hierover is een nieuw handboek uitgebracht, dat scholen kosteloos kunnen bestellen en downloaden.

Aan de hand van praktische tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kunt u met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school. Door de diverse werkvormen en voorbeelden wordt het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar.

Het handboek is geschreven door Bram Eidhof, oprichter Schoolstrijd en Assistent Professor Burgerschapsonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam, en wordt uitgegeven door ProDemos, waar de VO-raad voor burgerschap een samenwerking mee is aangegaan.

Download of bestel het handboek 

Iedere vo-school kan kosteloos twee hard copy exemplaren aanvragen via burgerschap@vo-raad.nl. U kunt ook de online versie van het handboek downloaden.

De VO-raad vraagt scholen die gaan werken met het handboek om een terugkoppeling te geven. Volgend jaar stellen we waar nodig het handboek bij, op basis van alle input van de scholen.

Uitgebreid overig ondersteuningsaanbod

Naast het handboek kunt u ook gebruikmaken van het overige, diverse aanbod van het project 'Versterking burgerschap' van de VO-raad om een impuls te geven aan het burgerschapsonderwijs op uw school:

  • Individueel traject op maat, op de school zelf. Onder begeleiding van Bram Eidhof en met behulp van het handboek werkt u hierbij doelgericht en samenhangend naar concrete doelen en de uitwerking in de praktijk. Start september 2019, 5-6 sessies tot juli 2020.
     
  • Leernetwerken 'Burgerschap in de school'. Onder begeleiding van een procesbegeleider en met inbreng van experts, gaat u in deze netwerken samen met andere scholen aan de slag met burgerschapsonderwijs en kunt u nieuwe kennis, inzichten en inspiratie opdoen. Start juli en september 2019. 
     
  • Informatiebijeenkomsten. Dit najaar organiseert de VO-raad ook vier regionale informatiebijeenkomsten over de ontwikkelingen rond burgerschapsonderwijs en wat dit concreet voor scholen betekent. Na het najaar volgt daarnaast nog een serie masterclasses over actuele thema’s die met burgerschap op school te maken hebben.