Geef uw mening over opzet verantwoordingswebsite samenwerkingsverbanden passend onderwijs

26 augustus 2019

Het Dashboard Passend Onderwijs wil graag input krijgen van betrokkenen over de publieke verantwoordingswebsite voor samenwerkingsverbanden, die momenteel in ontwikkeling is. Uw feedback helpt om tot een website te komen die toegankelijk en gebruiksvriendelijk is.

Met de nieuwe verantwoordingswebsite - die ‘Samenwerkingsverbanden op de kaart’ zal gaan heten - wordt het onder andere mogelijk voor samenwerkingsverbanden om aan te geven hoe de bestuurlijke samenwerking is ingericht en hoe de financiële middelen doelmatig besteed worden. Dit is één van de afspraken die de PO-Raad en VO-raad met het ministerie van OCW hebben gemaakt om de verantwoording over passend onderwijs te verbeteren. Voor de algemene ledenvergadering van de VO-raad eind november 2019 moet deze website klaar zijn voor gebruik.

Op dit moment krijgt de website steeds meer vorm. In eerdere werkbijeenkomsten is samen met het onderwijsveld hard gewerkt aan de vormgeving en functionaliteiten, alsook aan het vaststellen van de indicatoren en de visualisatie hiervan. De volgende stap is dat de website daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Voor het zover is willen we echter graag horen wat (direct betrokkenen bij) samenwerkingsverbanden ervan vinden en waar zij verbeterpunten zien. We willen u daarom vragen een korte enquête hierover in te vullen. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 15 minuten.

Bent u benieuwd naar het eerste ontwerp van Samenwerkingsverbanden op de kaart en wilt u uw mening hierover geven? 

Vragen

Bij vragen kunt u terecht bij info@dashboardpassendonderwijs.nl.

Over het Dashboard

Het Dashboard Passend Onderwijs is een project van de VO-raad en PO-Raad. Het dashboard helpt directeuren en coördinatoren van samenwerkingsverbanden om cijfermatige sturings- en verantwoordingsinformatie te verkrijgen.