Geen aanvullende coronamaatregelen voor scholen

13 november 2021

Het kabinet heeft vrijdag 12 november een flink aantal maatregelen bekend gemaakt om de forse stijging van het aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk te laten dalen. Op basis van het advies van het OMT, heeft het kabinet besloten de situatie in het voortgezet onderwijs ongewijzigd te laten.

Dit betekent uiteraard wel dat de bestaande richtlijn ongewijzigd van kracht blijft.

De VO-raad is gelukkig met het kabinetsbesluit. Dit laat onverlet dat de zorgen ook op de scholen toenemen, onder het personeel, de leerlingen en hun ouders. Zorgen over veiligheid, maar ook zorgen over het soms hoge verzuim van zowel leerlingen als personeel. Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat de 1,5 meterregel, die op tal van plekken in de samenleving weer wordt ingevoerd, niet geldt voor de scholen. In de Q&A van het ministerie wordt herhaald wat al in de huidige richtlijn staat, namelijk dat geadviseerd wordt 1,5 meter afstand te houden waar dat kan. Ook staat het de scholen vrij in overleg met de medezeggenschap aanvullende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld de activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven en activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het geven van onderwijs te annuleren of op een alternatieve manier te organiseren, bijvoorbeeld door vergaderingen online te houden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat scholen overstappen op online onderwijs of bijvoorbeeld de helft van de week les gaan geven.

 

Nieuwe quarantaineregel per 19 november van kracht
De door het kabinet op 12 november aangekondigde algemene maatregel dat alle huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet, is op 19 november 2021 ingegaan. Het RIVM had meer tijd nodig om deze nieuwe maatregel uit te werken. Dat betekent dat vanaf nu bij een coronabesmetting alle huisgenoten in quarantaine moeten, ook als deze gevaccineerd zijn. Een test op de vijfde dag kan de quarantaineperiode verkorten.