Gemeenteraadsverkiezingen: waarom de verkiezingsuitslag dit jaar voor het vo extra relevant is

07 december 2021

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De uitslag hiervan heeft dit jaar extra gevolgen voor het onderwijs, aangezien 364 miljoen euro van de 8,5 miljard euro uit het Nationaal Programma Onderwijs direct naar gemeenten is gegaan. De komende jaren werken gemeenten, onder andere met deze gelden, verder aan de creatie en uitvoering van hun lokale, meerjarige onderwijsaanpak. Des te belangrijk om jouw voorgezet onderwijsbelangen voor de komende gemeenteperiode kenbaar te maken.

Invloed

Er zijn diverse mogelijkheden om als middelbare school de belangen van het onderwijs aan de (nieuwe) gemeenteraad kenbaar te maken. Zo kan je actief deelnemen aan bestaande lokale verkiezingsdebatten, lokale partijen persoonlijk benaderen voor een gesprek of de lokale pers opzoeken om belangrijke onderwijsthema’s te agenderen. In het kader van burgerschapsonderwijs kunnen je belangen ook op een educatieve manier aan het licht worden gebracht, denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een debatbijeenkomst tussen lijsttrekkers van diverse lokale partijen met jouw leerlingen. 

Coronacrisis

De coronacrisis heeft invloed gehad op onder andere de kansengelijkheid in het voortgezet onderwijs en de mentale gesteldheid van middelbare scholieren. Gemeenten zullen de komende jaren lokaal een belangrijke speler zijn in het verbeteren van deze kansengelijkheid en mentale gesteldheid van leerlingen op jouw school. Zo dragen zij mede de verantwoordelijk om jeugdgezondheidszorg en onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten en in het tegengaan van onderwijsachterstanden. 

Huisvesting

Een belangrijk onderwijsthema voor de komende gemeenteperiode zal ook onderwijshuisvesting zijn. Eerder riep de VO-raad samen met de PO-Raad en VNG de formerende partijen op om structurele investeringen mogelijk te maken ter realisatie van de aanbevelingen uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting. Hiermee worden verouderde schoolgebouwen aangepakt en wordt er ingezet op gezonde en duurzame onderwijshuisvesting. Mede nu de coronacrisis de noodzaak heeft versterkt voor onder andere een goed binnenklimaat en toereikende ventilatie, is de samenwerking tussen gemeenten en onderwijsbesturen op het thema onderwijshuisvesting de komende jaren extra van belang.