GGD vraagt medewerking scholen voor landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd

12 maart 2019

Komend najaar doen alle GGD’en via de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd voor de tweede keer onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. De GGD in uw regio zal uw school/scholen benaderen met het verzoek of leerlingen in de klassen 2 en 4 een online vragenlijst willen invullen.

Waar gewenst gaat een GGD-medewerker met u in gesprek over de aanpak op uw school en wordt ondersteuning geboden. Leerlingen kunnen anoniem deelnemen aan het onderzoek en scholen hoeven hiervoor zelf geen gegevens van leerlingen aan te leveren.

Onderstaande video biedt meer informatie over het onderzoek op scholen:

Nuttige informatie voor beleidsontwikkeling

Met het onderzoek willen de GGD’en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren in kaart brengen. De jeugd wordt bevraagd op thema’s als roken, drinken, seksuele ervaringen en (cyber)pesten. In 2015 vond het eerste onderzoek plaats; onderzocht wordt welke ontwikkelingen sindsdien hebben plaatsvonden. Met de resultaten van het onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het RIVM en vindt plaats in opdracht van de gemeenten. De GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren.

De Gezondheidsmonitor Jeugd staat op zichzelf en wordt afgenomen naast de reguliere screeningsvragenlijsten voor de JGZ-contactmomenten.

Meer informatie