GPL met waarschijnlijk iets meer dan 3% omhoog

19 juni 2019

De gemiddelde personeelslast (GPL) wordt dit jaar waarschijnlijk met iets meer dan 3% opgehoogd. Dit is inmiddels duidelijk geworden uit de Voorjaarnota.

De ophoging moet nog formeel in een regeling worden opgenomen. Zodra meer bekend is, zal de VO-raad u hierover informeren.