Handreiking Samenwerkingsschool gepubliceerd

04 oktober 2018

De VO-raad heeft samen met de PO-Raad en de profielorganisaties een handreiking ontwikkeld die schoolbesturen kunnen gebruiken bij de vorming van een samenwerkingsschool. De handreiking biedt handvatten voor het aanpassen van de statuten en de inrichting van de wettelijk voorgeschreven identiteitscommissie.

Samenwerkingsscholen vormen eenvoudiger

Op 1 januari 2018 is de wet ‘Samen sterker’ in werking getreden, die het eenvoudiger maakt voor scholen van verschillende grondslagen om een samenwerkingsschool te vormen. Hierdoor kunnen beiden behouden blijven, terwijl anders één van de twee mogelijk zou verdwijnen.

Tijdens de behandeling van de wet heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen, waarin de regering werd verzocht te bevorderen dat de PO-Raad en VO-raad een handreiking opstellen 'die betrokkenen bij de vorming van de samenwerkingsschool kunnen gebruiken om op een zorgvuldige manier vraagstukken met betrekking tot het bijzondere en openbare domein van de samenwerkingsschool statutair vast te leggen.'

Handreiking voor nieuwe samenwerkingsscholen

De 'handreiking Samenwerkingsschool' gaat niet over alle regels ten aanzien van samenwerkingsscholen, maar vooral over de regels die de statuten betreffen. Deze regels worden beschreven voor de drie verschillende soorten stichtingen die een samenwerkingsschool in stand kunnen houden:

  1. een samenwerkingsbestuur met ten minste een openbare school, ten minste een bijzondere school en een samenwerkingsschool;
  2. een stichting voor openbaar onderwijs met ten minste een openbare school en ten minste een samenwerkingsschool;
  3. een stichting voor bijzonder onderwijs met ten minste een bijzondere school en ten minste een samenwerkingsschool.

Daarnaast bevat de handreiking handvatten voor de inrichting van de wettelijk voorgeschreven identiteitscommissie.

Handreiking ook voor bestaande informele samenwerkingsscholen

Voor reeds bestaande informele samenwerkingsscholen bestaat tot 1 augustus 2020 de mogelijkheid een verzoek tot omvorming tot een formele samenwerkingsschool in te dienen. Deze overgangsregeling en wijze van toetsing wordt in de handreiking toegelicht.