Heeft u de levering van de monitoringsgegevens sociale veiligheid al geregeld (deadline: 1 juli a.s.)?

20 juni 2019

In de wet is vastgelegd dat scholen jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen moeten monitoren en de uitkomsten beschikbaar moeten stellen aan de Onderwijsinspectie. Het delen van de gegevens kunt u regelen via Vensters VO. Dit dient voor 1 juli a.s. te gebeuren.

Levering instellen

Heeft u de levering van de gegevens aan de inspectie nog niet ingesteld en wilt u van de mogelijkheid van Vensters gebruikmaken? Volg dan de volgende stappen:

  • Controleer in Vensters bij de indicator 'Tevredenheid leerlingen' of er een onderzoek is verwerkt voor schooljaar 2018/2019.
  • Vraag/geef voor het doorleveren aan de inspectie toestemming (aan uw schoolbestuur/bevoegd gezag).
  • Kies binnen het ManagementVenster voor 'Monitoring Sociale Veiligheid' en geef aan dat u uw gegevens wilt versturen en op welk niveau u zich wilt verantwoorden over de Monitoring Sociale Veiligheid.
  • U ziet als leverdatum 01-07-2019 staan. Vul de aanvullende informatie in en klik op opslaan. 
     

Heeft u behoefte aan meer informatie? Zie ook de factsheet 'Monitoring Sociale Veiligheid'.

(Historische) leveringen inzien

In het ManagementVenster kunt u zien welke scholen binnen uw bestuur toestemming hebben gegeven om hun sociale veiligheidsgegevens naar de inspectie te sturen. Bekijk hiervoor het bestuursrapport ‘Gebruik Vensters en levering MSV’. Zie ook de factsheet 'Monitoring Sociale Veiligheid voor bestuurders'.