Hoe gaat het bij u op school met de kwaliteitsborging schoolexaminering?

01 april 2021

Op dit moment wordt er bij de VO-raad in het kader van een afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar de kwaliteitsborging schoolexaminering met behulp van de negen actielijnen. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal schoolleiders, examensecretarissen en bovenbouwdocenten die hun ervaringen willen delen.

In het onderzoek wordt gekeken naar hoe scholen aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van de schoolexaminering en de bijbehorende processen. Daarin staat de vraag centraal hoe schoolleiders inhoud en vorm geven aan de actielijnen, en hoe de uitvoering daarvan zichtbaar is in de school. Hoe verloopt dit, en wat heeft daar negatief dan wel positief aan bijgedragen? 

We zijn op zoek naar schoolleiders die samen met hun examensecretaris en twee bovenbouwdocenten willen bijdragen aan dit onderzoek door middel van een aantal korte interviews van ongeveer 30 á 45 minuten. Deze kunnen in april of mei ingepland worden. 

Kunt en wilt u bijdragen aan dit onderzoek? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Marlies Kok (afstudeerder bij de VO-raad) via marlieskok@vo-raad.nl. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd!