Hoe om te gaan met de aangekondigde onderwijsstaking?

21 oktober 2019

De vakbonden hebben voor 6 november aanstaande een stakingsdag aangekondigd. Het ultimatum aan het kabinet hiervoor is op 21 oktober verlopen. Wij, en dat geldt ook voor de PO-Raad en de bonden, richten ons allereerst op een vervolg van het gesprek met de minister-president van 16 oktober jl., met als doel een voor alle partijen aanvaardbaar resultaat vóór 6 november. Afhankelijk van de vraag waar het kabinet mee komt, besluiten de bonden definitief of de staking doorgaat of niet.

De staking betreft een zogenaamde ‘politieke’ staking en is bedoeld om het kabinetsbeleid te beïnvloeden. Wij hebben begrip voor het doel van de actie, omdat dit overeenkomt met het noodpakket voor het funderend onderwijs waar wij ons samen met de PO-Raad en de bonden voor inzetten. De keuze voor een staking is echter de verantwoordelijkheid van de bonden.

Medewerkers in het onderwijs mogen op basis van het stakingsrecht het werk neerleggen. Het bestuur van de VO-raad stelt zich op het standpunt dat op een staking als deze het principe ‘geen arbeid, geen loon’, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en de CAO VO, van toepassing is. De uiteindelijke keuze om al dan niet door te betalen aan medewerkers die staken is aan de schoolbesturen en kan mede bepaald worden door afspraken hierover in de regio. De uitkomst van deze afweging hoeft overigens niets te zeggen over hoe een bestuur tegen de inhoud van de acties aankijkt. Het is uiteraard belangrijk om tijdig en duidelijk aan medewerkers kenbaar te maken of zij wel of niet krijgen doorbetaald als zij gaan staken.

De overheid heeft vorig jaar aangegeven dat loondoorbetaling bij staking niet per definitie onrechtmatig is. Schoolbesturen zullen er dus niet op worden aangesproken als zij besluiten door te betalen.