Hoe wil jouw school ondersteund worden rond sociale veiligheid?

13 september 2023

In het kader van een evaluatieonderzoek naar Stichting School & Veiligheid wil het ministerie van OCW graag van scholen horen hoe zij ondersteund willen worden rond het thema sociale veiligheid. De korte enquête hierover is een kans om aan te geven waar je als school concreet behoefte aan hebt, zodat de ondersteuning hierop kan worden aangepast.

In de vragenlijst kan je onder meer laten weten op welke sociale veiligheidsthema’s je als school ondersteund wilt worden en hoe die ondersteuning er uit moet zien (bijvoorbeeld: persoonlijk contact met adviespunt, concrete handvatten, goede voorbeelden, stappenplan). Ook wordt gevraagd naar de bekendheid met (de diensten en instrumenten van) Stichting School & Veiligheid en in hoeverre hun ondersteuningsaanbod nu aansluit bij de behoefte van de school. 

Het invullen neemt maximaal 10 minuten in beslag. Invullen kan tot en met 29 september aanstaande. De antwoorden worden anoniem verwerkt in de eindrapportage.  

Door mee te doen en je ervaringen te delen draag je bij aan het ontwikkelen van betere ondersteuning voor scholen op het gebied van sociale veiligheid.