Huisacademies in kaart: onderzoek ter lering en inspiratie

10 oktober 2018

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, de VO-raad en de PO-Raad doen momenteel onderzoek naar huisacademies: hoe zijn ze georganiseerd, op welke doelgroepen richten ze zich en welke professionaliseringsactiviteiten worden aangeboden? Hoe meer huisacademies meedoen aan dit onderzoek, hoe beter het beeld is dat we krijgen, en hoe meer we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Werkt u voor een huisacademie van een po- of vo-school/scholengroep/bestuur? Vul dan de online vragenlijst in!

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 20 minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 16 november 2018. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Na het invullen kunt u aangeven of u het rapport met resultaten wilt ontvangen.

Let op: het is de bedoeling dat één persoon per huisacademie de vragenlijst invult, bij voorkeur de coördinator of het aanspreekpunt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut. Lees meer over de achtergrond van het onderzoek

Terminologie
Onder een huisacademie verstaan we een interne academie, expertise-, kennis- of opleidingscentrum dat behoort bij een school, scholengroep of bestuur, die voor de eigen medewerkers professionaliseringsactiviteiten organiseert.


Onderzoek delen

Kent u personen van andere huisacademies in het basis- en/of voortgezet onderwijs die dit onderwerp ook interesseert? Wilt u hen dan op dit onderzoek attenderen? U kunt dit doen via de blauwe knoppen aan de linkerkant van dit bericht.