In Buitenhof: Groei van het schaduwonderwijs

15 mei 2017

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller ging op zondag 14 mei in het tv-programma Buitenhof in debat met Wieger Maris, directeur van bijscholingsinstituut Erasmus Education en docent, over het groeiend aantal leerlingen dat gebruikmaakt van commerciële examentrainingen en bijspijkercursussen. “We moeten het onderwijs zo inrichten dat dit soort maatwerkarrangementen in de school kunnen plaatsvinden."

De groei van het schaduwonderwijs is in bepaald opzicht begrijpelijk, aldus de VO-raad voorzitter in Buitenhof.  “Ons onderwijs is goed, maar er is wel iets veranderd in onderwijs en maatschappij. Er gelden strengere eindexameneisen, het vervolgonderwijs stelt hogere eisen en de prestatiedruk is toegenomen. Deze ontwikkelingen maken dat de vraag naar examentrainingen toeneemt.”

Tegelijkertijd moeten we ons bewust zijn van de effecten hiervan, stelt Rosenmöller.  “Ouders met een goed gevulde portemonnee kunnen zich deze commerciële trainingen voor hun kinderen beter permitteren dan ouders met een lager inkomen. Dit draagt bij aan kansenongelijkheid. We zouden er daarom voor moeten zorgen dat dit soort maatwerkarrangementen in het reguliere, publiek gefinancierde onderwijs kunnen plaatsvinden en beschikbaar komen voor alle leerlingen. Scholen en leraren werken hier hard aan. Voor de korte termijn zeg ik: laten we een appèl doen op de politieke partijen om 150 miljoen vrij te maken om binnen het reguliere onderwijs leerlingen met achterstanden een extra steun in de rug te geven. Daarnaast pleit ik voor een agenda waarmee de aantrekkelijkheid van het leraarschap wordt vergroot, zodat leraren binnen de school het moderne onderwijs kunnen bieden dat leerlingen en ouders vragen.”

Bekijk het hele debat over schaduwonderwijs in Buitenhof.

Lees ook het artikel 'Bijles te duur? Voor deze vakkenvullers gratis' (18 mei, NRC)