In de media: ‘Predicaat excellente scholen is verwarrend’

19 maart 2018

In de uitzending van het consumentenprogramma Kassa noemt VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller het predicaat ‘excellente school’ verwarrend. "Wij respecteren het besluit van scholen om het predicaat aan te vragen en weten dat voor mensen binnen de school het verkrijgen van het predicaat een belangrijke stimulans is. Voor ouders en leerlingen kan het echter de indruk wekken dat de school en het onderwijs als geheel excellent zijn, terwijl dit slechts voor een beperkt onderdeel geldt."