In het AD: Vrijwillige ouderbijdrage stijgt

24 april 2018

De vrijwillige ouderbijdrage op vo-scholen is de afgelopen jaren met gemiddeld 27% gestegen, bericht het AD op 24 april. De krant analyseerde de extra inkomsten die scholen de afgelopen vijf jaar binnenkregen. In een reactie geeft de VO-raad aan dat een oorzaak ligt in het feit dat de bekostiging in het vo bescheiden en niet toereikend is. Zo worden laptops en tablets anders dan schoolboeken niet bekostigd door de overheid en zijn digitale leermiddelen door een hoger btw-tarief veel duurder voor scholen dan schoolboeken.

Omdat scholen steeds vaker (ook) digitale mogelijkheden in het onderwijs willen benutten, maar de kosten niet of onvoldoende zijn gedekt door de bekostiging vanuit de overheid, zien zij zich genoodzaakt een hogere bijdrage van ouders te vragen. Daarnaast geven veel scholen extra vakken, bijvoorbeeld cultuur of sport, en organiseren zij excursies waarvoor ze een bijdrage vragen.

De VO-raad vindt het belangrijk dat scholen zelf kritisch (blijven) kijken of ze de vrijwillige ouderbijdrage omlaag kunnen brengen, bijvoorbeeld door minder dure excursies te plannen. Ook dienen scholen altijd duidelijk te communiceren aan ouders dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Het mag nooit zo zijn dat kinderen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, niet naar een bepaalde school (kunnen) gaan of uitgesloten worden van activiteiten. De VO-raad blijft echter aandacht vragen voor het probleem van de schrale bekostiging en vindt een herbezinning daarvan op zijn plaats.