In memoriam Henk van Ommen

22 augustus 2022

Ons bereikte het droeve bericht dat Henk van Ommen op 16 augustus jl. is overleden. Henk was sinds 2011 rector van het Baarnsch Lyceum.

Aan het einde van het afgelopen schooljaar legde hij om gezondheidsredenen zijn functie neer. Binnen de VO-raad was Henk actief in de themacommissie 'Onderwijs en talentontwikkeling'. Als deelnemer van het eerste uur is hij van grote waarde geweest voor het werk van onze commissie en heel specifiek daarbinnen voor de positie van de havoleerlingen en de doorstroom van deze leerlingen naar het vervolgonderwijs. We hebben als vereniging veelvuldig - en nooit tevergeefs - een beroep op hem gedaan.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.