In Nieuwsuur: de Onderwijsinspectie ‘nieuwe stijl’

16 februari 2016

Het programma Nieuwsuur besteedde op zaterdag 13 februari aandacht aan de beoogde nieuwe werkwijze van de Onderwijsinspectie, die momenteel in een pilot wordt getoetst. In de uitzending wordt een inspectiebezoek ‘nieuwe stijl’ aan de Christelijke Scholengemeenschap Dingstede in Meppel in beeld gebracht. Deze school doet als een van de eerste middelbare scholen in Nederland mee aan de pilot.

Kern van de nieuwe werkwijze is dat de inspectie - naast het controleren of het geboden onderwijs aan de basiskwaliteit voldoet - scholen meer als 'kritische vriend' gaat adviseren over het verbeteren van het onderwijs. Hierbij kijkt de inspectie meer naar de onderwijsvisie en de eigen doelen van de school. Dit sluit aan bij het initiatiefwetsvoorstel Bisschop dat eind vorig jaar door de Tweede Kamer werd aangenomen. 

In de uitzending van Nieuwsuur komen de Kamerleden Bisschop (SGP) en Van Meenen (D66) aan het woord. Volgens Van Meenen gaat het met de nieuwe werkwijze de goede kant op: “Het is belangrijk dat het veel meer gaat om het eigen verhaal van de school en de docenten. Dat de inspectie niet langer met een mal door het land reist en alle scholen daarin probeert te persen.”

Wel zijn beide Kamerleden kritisch over het voorstel dat de inspectie naast de oordelen 'zeer zwak', 'zwak' en 'voldoende', ook het oordeel ‘goed’ kan toekennen. "Wat voor de ene leerling een uitstekende school kan zijn, kan voor een andere leerling juist een heel knellend systeem zijn. Dus zo'n waardeoordeel is zeer beperkt", aldus Bisschop. Van Meenen: "Het is niet de rol van de overheid om te zeggen: als je echt een lekkere rookworst wil kopen, moet je bij slagerij Van Kampen zijn. Dat is wel wat dit kabinet nu met het onderwijs wil doen."

De VO-raad is ook kritisch over dit punt van het nieuwe inspectietoezicht. Dit doet geen recht aan de pedagogische verschillen tussen scholen, aldus de raad op de website van Nieuwsuur.