Incidenteel geld voor extra hulp op school

16 november 2020

Er komt eenmalig 210 miljoen euro voor basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen om extra hulp in te schakelen in deze coronatijd. Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld extra leraren en ondersteuners inzetten, meer gastlessen mogelijk maken, en extra schoonmaak inhuren.

De druk op het onderwijs is in deze tijd met corona erg groot. Vaak moeten lessen op afstand (digitaal) of hybride (combinatie van digitaal en fysiek) worden gegeven. Er is meer personeel nodig, en personeel moet vaker worden vervangen, door besmettingen en leerlingen en personeel in quarantaine. De VO-raad vindt dit een goede - tijdelijke - steun in de rug voor scholen. We zien dat de druk op leraren in coronatijd groot is en dat scholen al langere tijd meer kosten maken dan normaal.

Subsidieregeling extra corona-hulp

Voor het voortgezet onderwijs heeft het kabinet per januari 56 miljoen euro via een subsidieregeling beschikbaar gesteld. Deze middelen kunnen gebruikt worden om aanvullend bevoegd personeel in te zetten, extra ondersteuners de school binnen te halen, extra toezichthouders of conciërges aan te stellen voor de naleving van de coronaregels, extra schoonmaak in te huren, maar ook om meer gastlessen mogelijk te maken.

Het gaat hierbij specifiek om corona-gerelateerde personeelskosten en het is eenmalig geld. Dit zijn dus niet extra middelen voor de aanpak van het lerarentekort. Het inzetten van extra bevoegde leraren voor tekortvakken zal niet gemakkelijk zijn, omdat die er simpelweg niet zijn. Wel kunnen deze middelen een bijdrage leveren aan het ontlasten van leraren bij bepaalde taken in de school, bijvoorbeeld surveilleren of ondersteunen.

Regionale samenwerking

Verder is deze tijdelijke subsidieregeling opgezet in regionaal verband. Er kan worden aangesloten bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld de RAP-regio’s (regionale aanpak personeelstekorten). De aanpak van corona-problematiek is echter een hele andere en regio-indeling/-grootte kan in dit kader verschillen. Het ministerie heeft laten weten dat schoolbesturen ‘zo snel mogelijk’ nader over de subsidieregeling worden geïnformeerd. De VO-raad dringt er daarbij op aan dat ook andere samenwerkingsverbanden in de regio een aanvraag in kunnen dienen.