Indiening 'aanvraag fase 2' Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020: nog mogelijk tot 31 maart 2021

09 februari 2021

Tot en met 31 maart 2021 is het nog mogelijk om een aanvraag in te dienen voor fase 2 van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020. Met deze middelen kunnen scholen de komende jaren samenwerken aan een blijvend bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod.

Op de website van DUS-I treft u meer informatie aan over de indiening van de aanvraag. Let op: Als u uw aanvraag op tijd heeft afgerond, kunt u bij DUS-I een voorschouw aanvragen (idealiter voor 15 maart).

Besturen die in de zomer van 2020 subsidie hebben ontvangen voor het opstellen van het plan (fase 1), moeten uiterlijk 31 maart 2021 verslag doen van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. Het format is te vinden op de website van DUS-I.

Voor meer informatie: Tammy Lie (senior adviseur Regionale samenwerking), tammylie@vo-raad.nl