Informatieve handreiking 'Leerlingendaling voor toezichthouders'

17 december 2019

De Onderwijsinspectie constateerde in 'De Staat van het Onderwijs 2018' dat de huidige krimpproblematiek in het vo nog te vaak leidt tot onderlinge concurrentie. Toezichthouders kunnen - vanuit de verbindende en stimulerende rol van intern toezicht die in de Code Goed Onderwijsbestuur VO wordt genoemd - schoolbesturen helpen om in plaats van deze concurrentie de gezamenlijke verantwoordelijkheid als uitgangspunt te nemen. Om toezichthouders te ondersteunen op dit vlak, hebben de VO-raad en VTOI/NVTK een handreiking gepubliceerd.

De bijlage ‘De rol is anders maar we doen het samen!’, biedt daarnaast een praktijkvoorbeeld van de samenwerking tussen bestuur en toezichthouder.