Informatieve presentaties voor het opstellen van een regionaal plan leerlingendaling

21 oktober 2020

Het projectteam Regionale samenwerking van de VO-raad heeft drie presentaties die behulpzaam kunnen zijn bij de planvorming in het kader van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020.
  • Informatie over de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020, fase 2: Deze presentatie van het accountteam leerlingendaling van OCW in samenwerking met DUS-I, bevat informatie over de genoemde subsidieregeling en tips voor de aanvraag van fase 2. Wist u bijvoorbeeld dat u uw aanvraag op volledigheid kunt laten controleren door DUS-I? Bekijk hier de opname.  
     
  • Tips voor het gezamenlijke proces in de regio: Deze presentatie biedt tips voor het vormgeven van het gezamenlijke proces in de regio. Ook is er aandacht voor het gebruik van de handreiking 'Regie op samenwerking' die in september 2020 gepubliceerd is. Bekijk hier de opname.
     
  • Tips voor de inhoudelijke planvorming en nuttige handreikingen: Wenken voor de planvorming richting fase 2, komen aan bod in deze presentatie. Daarnaast worden nuttige handreikingen van het project Regionale samenwerking belicht; deze handreikingen zijn ook te gebruiken om andere belanghebbenden te informeren over leerlingendaling en regionale samenwerking. Bekijk hier de opname.  


Zie voor meer informatie over de Subsidieregeling en de ondersteuning van het project Regionale samenwerking deze informatie- en contactpagina.