Input gevraagd: hoe gaat uw school om met (de vraag naar) schaduwonderwijs?

02 juli 2019

SEO Economisch Onderzoek en Oberon voeren momenteel in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit naar aanvullend onderwijs (schaduwonderwijs), en vragen scholen in dit kader om een enquête in te vullen. Dit kan nog tot 13 juli a.s.

De enquête bevat vragen over het aanbod aan aanvullend onderwijs op school en samenwerkingen met externe partijen daarbij. De onderzoekers zijn onder andere benieuwd naar de wijze waarop scholen omgaan met de groeiende vraag naar onderwijs buiten lesuren zoals huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining.

De VO-raad denkt dat deze enquête waardevolle inzichten kan geven in het aanbod aan schaduwonderwijs op scholen en hoe scholen hier op zo’n manier invulling aan kunnen geven dat het bijdraagt aan kansengelijkheid voor leerlingen.

Scholen kunnen de enquête nog tot uiterlijk 13 juli invullen. Half juni hebben scholen ook een uitnodiging via de mail - afkomstig van SEO Economisch Onderzoek - gehad om deel te nemen.

Naar verwachting komt het onderzoeksrapport - met onder andere de belangrijkste resultaten uit de enquête - in de loop van september openbaar via de website van SEO