Input gevraagd voor bouwstenen Curriculum.nu

16 januari 2019

De negen ontwikkelteams die in het kader van Curriculum.nu aan de slag zijn met de herziening van het curriculum, werken momenteel aan de uitwerking van zogenoemde bouwstenen per leergebied. Zij vragen u om feedback op de tussentijdse ideeën te geven tijdens diverse bijeenkomsten in januari of online (hierbij gaat het om zeven teams).

De teams hebben tijdens een ontwikkelsessie in december een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. In een ontwikkelsessie in februari ronden de teams deze bouwstenen zoveel mogelijk af.

Wat zijn bouwstenen?
Bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het po en vo. De ontwikkelteams formuleren richtinggevende aanbevelingen voor de differentiatie van deze kennis en vaardigheden naar sectoren. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen naar kerndoelen en eindtermen in een volgende fase.


Feedback

De teams willen nu tussentijds graag input voor de bouwstenen ophalen. Zeven teams leggen hun ideeën digitaal aan u voor. U kunt uw feedback hierop geven via de website van Curriculum.nu. Dit kan t/m zondag 27 januari.

De ontwikkelteams Mens & Natuur en Mens & Maatschappij kiezen ervoor om alleen input op te halen tijdens speciaal daarvoor georganiseerde stakeholderbijeenkomsten op 16 en 23 januari. Daarnaast is er nog een aantal andere bijeenkomsten waarbij u feedback kunt geven. U vindt alle bijeenkomsten in de agenda van Curriculum.nu.

UPDATE 28 JANUARI: De uiterste datum om input te leveren is verstreken. Vanaf 8 april (onder voorbehoud) start de volgende consultatiefase. Uw input is dan weer zeer gewenst.

Alle feedback die eerder is gegeven is door de ontwikkelteams verwerkt. Zie voor meer informatie hierover de website van Curriculum.nu.