Input gevraagd: wat betekent uitbreiding Monitoring Sociale Veiligheid voor jouw school?

07 december 2022

Vensters VO wil graag van onderwijsprofessionals weten hoe zij denken over de plannen van minister Wiersma om de Monitoring Sociale Veiligheid op scholen uit te breiden. Wat vind je van deze plannen, welk effect zou dit hebben binnen de school en klas? Met de ontvangen input sluit de VO-raad aan bij de gesprekken over dit onderwerp met het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie.

Half november stuurde minister Wiersma een brief naar de Tweede Kamer over sociale veiligheid in het onderwijs. Hierin stelt hij een aantal maatregelen voor, waaronder een verbreding en verdieping van de Monitoring Sociale Veiligheid op scholen. De minister ziet een uitbreiding voor zich waarin meer vragen worden gesteld over veiligheid en álle leerlingen hierover worden bevraagd. Daarnaast wil hij dat er ook een jaarlijkse vragenlijst komt over de veiligheidsbeleving van al het onderwijspersoneel.  

In een korte vragenlijst van Vensters kan je aangeven hoe je over deze plannen denkt en wat de invoering hiervan zou betekenen voor jouw school. Met deze vragenlijst wil Vensters meer zicht krijgen op welk effect de intensivering zou hebben binnen de school en in de klas. 

Invullen kost een paar minuten tijd en kan anoniem. Mocht je direct contact hierover willen, dan kan je ook je contactgegevens achterlaten of mailen naar vensters@vo-raad.nl.