Inschrijving NRO-verbindingsprijzen 2019 voor leraren geopend

04 april 2019

Leraren die wetenschappelijke kennis succesvol toepassen op hun school of in hun klas komen in aanmerking voor de NRO-verbindingsprijzen 2019. De leraren kunnen een promotiefilm en een geldbedrag van 2000 euro winnen. Leraren kunnen zich aanmelden voor deelname tot 8 juli.

De NRO-verbindingsprijs voor leraren is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Met de prijs worden onderwijsprofessionals in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen.

Begin september worden drie kanshebbers bekendgemaakt, een voor elke onderwijssector. Zij krijgen allemaal een promotiefilm over hun eigen project, die tijdens het NRO-congres op 30 oktober 2019 wordt vertoond. Daar maakt de jury ook de winnaar bekend. De winnaar ontvangt naast de promotiefilm ook een geldbedrag van 2000 euro.  

Aanmelden

Leraren kunnen zich tot maandag 8 juli aanmelden voor de NRO-verbindingsprijzen via de aanmeldpagina op de website van het NRO. Hier is ook meer informatie te vinden over het aanmeldproces. Als bestuurder of schoolleider kunt u uw leraren hierop wijzen.