Inschrijving voor basissubsidie verbetering luchtkwaliteit weer open

19 januari 2023

De basissubsidie die scholen kunnen gebruiken om 30% van hun investering voor de verbetering van de luchtkwaliteit te financieren is in 2022 niet geheel uitgekeerd. Er is volgens het ministerie van OCW nog 16 miljoen euro beschikbaar voor het funderend onderwijs.

Via DUS-i kunnen scholen tot en met 30 april 2023 een verzoek indienen voor de subsidie. Scholen die in de eerste ronde een onvolledige aanvraag hebben gedaan en die weer hebben ingetrokken zijn persoonlijk benaderd door DUS-i over de tweede openstelling.