Inspectie onderzoekt afstandsonderwijs

03 december 2020

De inspectie is gestart met het project ‘Kwaliteit van en toezicht op afstandsonderwijs’. De komende maanden kijkt de inspectie met scholen, opleidingen en besturen mee hoe zij met afstandsonderwijs omgaan. Hoe gebruiken ze dat, tegen welke zaken lopen ze aan en wat gaat er goed? De onderzoeken vinden plaats in de sectoren po, vo, so en mbo.

Met dit project wil de inspectie een eerste beeld schetsen van de verschillende praktijken en van de kwaliteit van het afstandsonderwijs voor leerlingen en studenten. Ze brengt hierbij in kaart wat er al goed gaat en wat in het afstandsonderwijs nodig is.

Hoe kijkt de inspectie naar afstandsonderwijs? 

De eerste fase van dit thema-onderzoek vindt in december plaats op 60 á 70 scholen en opleidingen om in kaart te brengen wat scholen/opleidingen doen en wat de kwaliteit van het afstandsonderwijs is. De inspectie kijkt – waar mogelijk – met leerlingen/studenten mee in de digitale lessen, voeren gesprekken met leerlingen/studenten, leraren en schoolleiders/directeuren. Op deze wijze vormt zij zich een beeld van de stand van zaken van de kwaliteit van het onderwijs in verschillende sectoren. In januari 2021 voeren inspecteurs gesprekken met de schoolbesturen en gaan zij meer scholen/opleidingen onderzoeken.

De inspectie gebruikt de eerste uitkomsten voor de Staat van het Onderwijs 2021, zodat ze een eerste inzicht kan geven in de kwaliteit en de kwaliteitsborging van het afstandsonderwijs en hybride onderwijs.

Meer weten?
Lees het hele bericht 'Toezicht op afstandsonderwijs: wat is nodig en wat gaat al goed?' op de website van de Inspectie van het onderwijs.