Inspectie opent meldpunt schoolsluiting door corona

15 oktober 2020

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluitingen door corona in het primair, voortgezet, en (voortgezet) speciaal onderwijs landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober 2020 een meldpunt ingericht op de website van de Inspectie voor het Onderwijs.