Inspectie start thematisch onderzoek naar burgerschapsonderwijs

17 oktober 2019

De Inspectie van het Onderwijs voert op verzoek van minister Slob een thematisch onderzoek uit naar burgerschapsonderwijs. De inspectie gaat onderzoeken hoe scholen invulling geven aan hun burgerschapsopdracht en in hoeverre dit strookt met democratische basiswaarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid (bijvoorbeeld op het gebied van seksuele diversiteit), autonomie en het afwijzen van discriminatie.

Een steekproef van scholen wordt op korte termijn benaderd. Het rapport wordt al in de loop van februari 2020 verwacht.

Onderdeel van het onderzoek is een schriftelijke verkenning van het aanbod van scholen gericht op burgerschap. Daarnaast gaat de inspectie onderzoek uitvoeren bij een select aantal scholen in verschillende onderwijssectoren. Het onderzoek richt zich op islamitische scholen en scholen van andere richtingen met specifieke levensbeschouwelijke opvattingen. De inspectie betrekt ook een groep openbare en algemeen bijzondere scholen in het onderzoek.