Inspiratieregio's samenwerking onderwijs en zorg gaan van start

22 oktober 2019

Voor de zomer heeft de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd een oproep gedaan voor het vinden van tien inspiratieregio’s of -gemeenten. Regio’s met lef én uitvoeringskracht die in de praktijk sterk betrokken zijn bij het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp. Deze regio’s gaan in een lerend netwerk ‘Met andere ogen’ aan de slag met het verder verbeteren en intensiveren van hun samenwerking.

Uit de dertig aanmeldingen zijn de volgende regio’s of gemeenten geselecteerd als inspiratieregio: regio Twente, Noord-Kennemerland, regio NO-Friesland, Holland-Rijnland, Zuid-Kennemerland, De Meijerij, Utrecht, Leeuwarden, Zuid-Limburg, Almere en FoodValley. Deze inspiratieregio's hebben zich gepresenteerd op de conferentie 'Onderwijs-Jeugd'

Activiteiten

Alle inspiratieregio’s maken onderdeel uit van het lerend netwerk 'Met andere ogen' en gaan in dit kader aan de slag met de aanpak ‘Mét andere ogen’ (zie ook het kader onderaan de pagina). Voor het netwerk worden de komende periode de volgende activiteiten ontwikkeld:

  • Bijeenkomst voor alle betrokkenen op 12 december in de ochtend (inclusief lunch). Reserveer deze datum alvast in uw agenda;
  • Opzetten van een landelijk digitaal netwerk;
  • Ontwikkelen van een toolbox met experts, kennis en kunde;
  • Het delen van opgedane kennis en kunde van de inspiratieregio's;
  • Communities of practise; verdieping op inhoudelijke thema's met een vaste groep, zoals: hoe organiseren we duurzaam onderwijszorgarrangementen en geef je preventie in deze domeinen vorm?
     

Ook betrokken zijn bij het netwerk?

Iedereen die zich inzet in het werkveld onderwijs-jeugd-zorg en van en met elkaar wil leren, kan zich aanmelden als aandeelhouder van het netwerk, ook als zij geen inspiratieregio zijn. Voor meer informatie en/of uw aanmelding kunt u mailen naar metandereogen@onderwijsjeugd.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Over het programma 'Met andere ogen'
De coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd is een gezamenlijk programma gestart om de samenwerking tussen (passend) onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en hulp te verbeteren, en er zo voor te zorgen dat de ontwikkelkansen van kinderen toenemen. De grote uitdaging hierbij is om het kind centraal te stellen en samen te werken om het een sterke basis te geven. Centraal in de aanpak staat om samen met onderwijs-jeugd-zorg lokaal al doende lerend te onderzoeken wat werkt. Wat helpt om kinderen de juiste ontwikkelkansen te bieden en welke verbinding is hierbij nodig tussen onderwijs en jeugdzorg/jeugdhulp en andere partners? De inspiratieregio’s zijn onderdeel van deze lerende aanpak.