Intensieve en blijvende aandacht nodig voor startend onderwijspersoneel

23 april 2020

In deze huidige tijd van scholensluitingen en afstandsonderwijs kunnen startende leraren en startende schoolleiders een gecompliceerde start beleven. De VO-raad wil aandacht vragen voor hun positie en het belang van goede ondersteuning voor hen in deze complexe tijd.

De coronacrisis vraagt veel van het onderwijs en de schoolorganisatie. Naast uitdagingen rondom afstandsonderwijs en kwetsbare leerlingen, spelen er ook vragen rondom startende leraren: leraren in opleiding, stagiaires en net gestarte docenten in dienst (waaronder zij-instromers). Het is juist nu van belang dat scholen voorkomen dat zij een gecompliceerde start beleven, extra stress ervaren en de liefde voor het vak verliezen, en daardoor ook soms vroegtijdig uitvallen. Deze leraren zijn immers hard nodig binnen de scholen en kunnen in deze tijd van snelle onderwijsontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren met een frisse kijk en vernieuwende ideeën.

Het is daarom belangrijk om goede begeleiding van startende leraren te blijven realiseren; om ervoor te zorgen dat startende leraren in deze tijd hun weg binnen de school en sectie blijven weten te vinden en dat zij tips en feedback van ervaren collega’s blijven krijgen met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van hun onderwijs. Voor ondersteuning op dit vlak kunnen scholen terecht bij het nationale project ‘Begeleiding Startende Leraren’. Dit BSL-project biedt veel praktische handvatten.

Het is daarnaast van belang dat stagiaires, leraren in opleiding en zij-instromers de uren kunnen blijven maken die nodig zijn voor het afronden van hun opleiding, ook al is dat op afstand. 

De vertraging die leraren in opleiding nu oplopen, zal het komende jaar voor andere knelpunten in de school kunnen zorgen. De VO-raad kijkt in het kader van de zij-instroom en in samenwerking met lerarenopleidingen en het ministerie van OCW naar oplossingen voor situaties waar toch vertraging wordt opgelopen.

Startende schoolleiders: ruimte om te sparren met peers

Naast aandacht voor startende leraren, is ook aandacht nodig voor startende schoolleiders. Deze periode vraagt van iedereen in de school veel, maar zeker voor startende schoolleiders kan het extra moeilijk zijn om alle ballen in de lucht te houden. De VO-raad wil dan ook benadrukken dat het ook in deze tijd van belang is om ruimte te creëren om te sparren met collega’s, vraagstukken, oplossingen en ervaringen te delen, stoom af te blazen en waar mogelijk ondersteuning te vragen.  

Hiervoor zijn diverse initiatieven beschikbaar:


De VO-raad en VO-academie willen hiermee het informele contact met en tussen schoolleiders en leraren faciliteren en stimuleren.