Internetconsultatie over voorstel aanvulling artikel 23 ten behoeve van kansengelijkheid

27 mei 2021

Tot 10 juli is het mogelijk om te reageren op een voorgestelde aanvulling op het belangrijke artikel 23 van de Grondwet, om gelijke kansen in het onderwijs te waarborgen.

Met de aanvulling blijft de onderwijsvrijheid bestaan: Ieder kind heeft recht op onderwijs, en moet elke school kunnen kiezen. Tegelijkertijd moet elke school de plicht hebben om kinderen op gelijke voet te accepteren. Daarbij moet het onderwijs bijdragen aan gelijke kansen, persoonlijkheidsvorming en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 

Reageren

Ter kennisname van de concept-regeling die nu voorligt, de memorie van toelichting en om te reageren, kunt u terecht op de website Overheid.nl. Reageren kan tot 10 juli aanstaande.