Internetconsultatie rookvrije schoolterreinen

25 juni 2019

Scholen en andere belanghebbenden kunnen tot 19 juli a.s. via een internetconsultatie reageren op de aankomende wetswijziging om het rookverbod op scholen uit te breiden naar het gehele schoolterrein.

Wetswijziging

In de wet is reeds bepaald dat er een rookverbod geldt in de gebouwen van een onderwijsinstelling. Per 1 augustus 2020 wordt dit verbod via een wetswijziging uitgebreid en wordt ook het terrein van de onderwijsinstelling rookvrij. Dit betekent dat er een rookverbod wordt ingesteld, aangeduid en gehandhaafd op de terreinen die behoren bij een onderwijsinstelling. Doel van deze wetswijziging is de bescherming van de volksgezondheid, en in het bijzonder de gezondheid van jongeren. 

Internetconsultatie

De wetswijziging wordt nu ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. U kunt tot 19 juli aanstaande reageren via de website.internetconsultatie.nl. Reacties worden benut voor het eventueel verbeteren van het huidige wetsvoorstel.

Inzet VO-raad

De VO-raad ondersteunt de wetswijziging om te komen tot een rookverbod voor het gehele schoolterrein. In een eerdere reactie naar het ministerie van VWS heeft de VO-raad aangegeven deze wetswijziging (AMvB die nu voorligt voor internetconsultatie) kritisch te zullen beoordelen op de volgende punten:

  1. Het moet duidelijk zijn wat wordt bedoeld met een rookverbod van 24/7. Scholen kunnen niet buiten openings- en gebruikstijden handhaven.
  2. De AMvB moet alleen gelden voor terreinen die exclusief (primair) worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden, of het nou eigendom is of huur.

Het eerste punt is positief verwerkt in de AMvB die nu ter internetconsultatie online staat. Punt twee is nog onvoldoende uitgewerkt; het is niet volledig duidelijk op welke terreinen een rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd. De VO-raad zal dit in een reactie teruggeven.