Internetconsultatie 'Wet arbeidsmarkt in balans'

10 april 2018

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees (SZW) komt daarom met een pakket aan maatregelen - gebundeld in het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' (WAB) - die dit samen moeten bereiken. Belanghebbenden kunnen tot 7 mei via een internetconsultatie op het wetsvoorstel reageren.

De 'Wet arbeidsmarkt in balans' bevat veel verschillende maatregelen. Hieronder treft u de belangrijkste:

  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt drie jaar.
  • Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
     

De VO-raad heeft een uitgebreid overzicht opgesteld van alle voorgenomen maatregelen.

Vervolg

De minister wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020.