Internetconsultatie wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak

03 maart 2020

Iedereen die er wat over wil zeggen mag dat: de internetconsultatie over het wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak is tot 3 april 2020 geopend. Met de voorgestelde aanpassing van de Wet Banenafspraak zou het eenvoudiger moeten worden voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geen onderscheid markt- en overheidssector

Binnen de vereenvoudigde Banenafspraak wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers aan markt of overheidskant. Het uiteindelijke doel van de Banenafspraak blijft staan: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. In de nieuwe situatie maakt het niet meer uit bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Het gaat erom dat iemand aan de slag gaat. Daarom verdwijnt het onderscheid tussen markt- en overheidssector en zal er ook niet langer een complexe inleenadministratie nodig zijn.

Mochten alle werkgevers bij elkaar de aantallen uit de Banenafspraak niet halen, geldt de quotumregeling. Deze blijft ook in de nieuwe Wet banenafspraak de stok achter de deur. Met de nieuwe voorstellen wil de staatssecretaris de regeling eenvoudiger maken. Er komt een systeem waarin alle werkgevers een zogenaamde ‘inclusiviteitsopslag’ betalen en vervolgens een beloning krijgen als ze mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Bonus en opslag zijn in evenwicht met elkaar voor werkgevers die – het volgens de quotumregeling benodigde aantal banen – realiseren. Werkgevers die meer banen realiseren, worden daarvoor 'beloond' met een steeds hogere bonus.