Kabinet besluit 13 augustus over regime na zomervakantie

08 juli 2021

Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs na de zomer, nadat het OMT hierover advies heeft uitgebracht. Op dit moment is de verwachting dat de huidige maatregelen ook bij de start van het nieuwe schooljaar blijven gelden. Als de situatie sterk verbetert of juist verslechtert, dan kunnen maatregelen worden af- of opgeschaald. Dat meldt demissionair minister Slob op 8 juli 2021 in een brief aan de scholen.

Ook over de precieze invulling van het zelftesten in het funderend onderwijs wordt op 13 augustus besloten. Voor personeel geldt in ieder geval dat er niet meer preventief getest hoeft te worden na de zomer, gezien de hoge vaccinatiegraad onder volwassenen. Voor leerlingen wordt dit pas half augustus bepaald, mede op basis van de epidemiologische ontwikkelingen, waaronder de vaccinatiegraad onder jongeren. Scholen wordt gevraagd voldoende testen op voorraad te houden om na de zomer in ieder geval risicogericht te kunnen testen.

De minister heeft bij de VO-raad aangegeven dat scholen tijdig zullen worden geïnformeerd over het regime na de vakantie, zodat in het geval dat extra maatregelen nodig blijken, die ook op tijd voor het nieuwe schooljaar geïmplementeerd kunnen worden.

Opnieuw vraagt de situatie de nodige flexibiliteit van scholen, maar dit is gezien de nog altijd onzekere situatie rondom het virus onvermijdelijk.

Extra zelftesten voor zomervakantie

De minister vraagt alle scholen in het voortgezet onderwijs om hun leerlingen en personeelsleden nog voor de zomervakantie vier extra zelftesten mee te geven. Door leerlingen en personeelsleden te vragen zichzelf na terugkomst van vakantie en kort voor de start van het nieuwe schooljaar te testen, hoopt het ministerie onverhoopte besmettingen op te sporen voordat deze de school binnenkomen.