Kabinet: mondkapje op school per 1 december verplicht

19 november 2020

Zoals aangekondigd wil het kabinet het dragen van een mondkapje per 1 december ook in het voortgezet onderwijs verplichten. Dit staat in de regeling die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurde op 19 november 2020. De Tweede en Eerste Kamer zullen de regeling, naar verwachting, zo snel mogelijk bespreken.

De maatregel geldt in eerste instantie voor drie maanden, maar kan verlengd worden. Op het niet naleven van de regel staat een boete van 95 euro. De verplichting voor het bedekken van de mond én neus met een niet-medisch mondkapje (geen spatscherm of sjaal) geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Ook als je 12 jaar bent en al op het voortgezet onderwijs zit geldt deze mondkapjesplicht.

Personen in een onderwijsinstelling of een andere ruimte die door een onderwijsinstelling voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt, dragen een mondkapje. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, als de leerling en docenten niet door het lokaal bewegen. Als de leerling of docent zich verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs vallen niet onder de mondkapjesplicht. Ook personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van de plicht.

De VO-raad komt zo snel mogelijk met een toelichting over wat deze wettelijke regeling voor scholen praktisch betekent.