Kinderombudsvrouw: leerlingen willen vooral echte aandacht

14 december 2016

Kinderen en jongeren hebben vooral behoefte aan meer aandacht van familie, vrienden én professionals, zoals docenten. Dat blijkt uit de resultaten van de Kinderrechtentour die Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer presenteerde op 13 december 2016. Kalverboer sprak hiervoor met honderden kinderen en jongeren over wat zij belangrijk vinden.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren een te hoge werkdruk ervaren. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. De Kinderombudsvrouw wil het probleem van de hoge werkdruk nader onderzoeken en dit agenderen bij politici, beleidsmakers en professionals in het onderwijs.

Motivatieprobleem en aansluiten bij de leerlingen

Voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller sprak in de uitzending van De Ochtendspits op BNR over de enerzijds het motivatieprobleem dat de Onderwijsinspectie eerder benoemde in het Nederlandse onderwijs, en anderzijds de rol die veel scholen al oppakken. "Leerlingen willen dat hun talenten gezien worden door ouders en de docenten op hun school. Daarnaast is er vaak een opwaardse druk van hun omgeving zoals hun ouders die zijn weerslag heeft op wat de leerlingen ervaren."

Luister BNR-nieuwsitem met Paul Rosenmöller 

De VO-raad ziet de kern van de oplossing al terug in de beweging die reeds in het voortgezet onderwijs plaatsvindt. Rosenmöller: "Het voortgezet onderwijs verandert, net als andere sectoren, door meer aan te sluiten bij leerlingen, meer te differentiëren en het onderwijs op zodanige wijze aan te bieden dat het motivatieprobleem wordt opgelost. Daar moet je dan wel leraren toe in staat stellen, want die geven nu te veel les. Als ze iets minder lesgeven en iets beter lessen kunnen voorbereiden gaat de kwaliteit omhoog en dat zullen leerlingen merken."