Kwaliteitskader huisvesting onderwijs geactualiseerd

20 mei 2021

Het kwaliteitskader huisvesting onderwijs uit 2013 is geactualiseerd. De versies voor het primair en voortgezet onderwijs zijn samengevoegd, aangepast aan wettelijke vereisten en feedback van scholen is verwerkt.

Het kader heeft scherper geformuleerde kwaliteitseisen op het gebied van ventilatie (Frisse Scholen), toegankelijkheid, duurzaamheid en de buitenruimte. Ook zijn er 25 basiskwaliteitscriteria opgesteld waardoor vergelijk van schoolgebouwen mogelijk is.

Scholen kunnen het document zo inzetten om te zorgen voor een goed onderwijsgebouw dat een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en leerproces van de leerlingen en leerkrachten die het gebouw dagelijks gebruiken.

Het Kwaliteitskader Huisvesting is door Ruimte-OK geactualiseerd op verzoek van PO-Raad, VO-raad en VNG en met inbreng van huisvestingsprofessionals uit het onderwijs en van gemeenten.