Laatste kans voor subsidieaanvraag opleidingsschool - ondersteuning beschikbaar

04 juli 2019

Partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen (po, vo, mbo) die een aspirant-opleidingsschool willen vormen, kunnen hiervoor tot eind september a.s. bekostiging aanvragen bij het ministerie van OCW. Het gaat om een laatste subsidieronde en dus laatste kans voor partnerschappen om een aanvraag te doen. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren stelt informatie en handreikingen beschikbaar die kunnen helpen bij het ontwikkelen van deze aanvraag.

Onderdeel van de aanvraag is een ontwikkelplan. Om het succes van de aanvraag te verhogen kan tot 1 augustus een concept van dit ontwikkelplan worden opgestuurd naar DUS-I. Ter ondersteuning bij het schrijven van dit ontwikkelplan en een beleidsplan, is voor partnerschappen een tweetal handreikingen beschikbaar.

Op 10 mei organiseerde het Platform een bijeenkomst voor belangstellenden. De informatie van deze bijeenkomst is ook beschikbaar; zie hiervoor de presentatie 'Toelichting aanvraagprocedure' en de aanvullende informatie op de website van het Platform.

Meer informatie en aanvragen subsidie

Met de publicatie van de aangepaste 'Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen' kunnen partnerschappen nu subsidie aanvragen via de website van DUS-I. Op deze website vindt u ook meer informatie over onder meer het doen van een aanvraag en de beoordelingscriteria. De subsidie kan worden aangevraagd tot eind september 2019.