Landelijk onderzoek GGD’en naar impact corona op welzijn jongeren

15 april 2021

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving en heeft ook voor jongeren verstrekkende gevolgen. In een grootschalige landelijke monitor gaan de GGD’en - samen met GGD GHOR Nederland en het RIVM - de impact van corona op de gezondheid van jongeren in kaart brengen en onderzoeken hoe een boost kan worden gegeven aan het welzijn van jongeren in het (post-)corona tijdperk. Alle vo-scholen worden binnenkort uitgenodigd voor deelname aan deze Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

De VO-raad ziet dit als een belangrijk onderzoek, waarvan de resultaten kunnen worden ingezet om tot beter welzijnsbeleid voor jongeren te komen. We roepen alle scholen dan ook op mee te doen met de monitor.  

De monitor vindt plaats tussen september en november 2021. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd (die normaal iedere vier jaar plaatsvindt). 

Meer informatie

Meer informatie over (deelname aan) de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 vindt u in de flyer van de monitor.