Laptop- en tabletonderwijs is pioniersfase voorbij

04 september 2014

Uit een recente peiling van Kennisnet onder leraren blijkt dat op scholen al veel wordt lesgegeven met behulp van laptops en tablets, en dat leraren hier over het algemeen positief over zijn. Een belangrijk aandachtspunt is de professionalisering van leraren op het gebied van ICT en e-didactiek.

Uit de peiling van Kennisnet, die onder 331 leraren is gehouden (waaronder 230 uit het vo) blijkt dat 35% van de leraren het afgelopen schooljaar les gaf waarbij elke leerling een eigen device had en 20% van de overige leraren dit zelf niet heeft toegepast maar dit wel ergens zag binnen de school. Ruim de helft van de leraren bleek positief tot zeer positief over de inzet van tablets. De helft van de leraren ziet dat de motivatie van leerlingen toeneemt en het leidt tot een efficiënter leerproces.

Het onderzoek van Kennisnet benadrukt dat aandacht voor scholing voor docenten op het gebied van ICT en de inzet van digitaal lesmateriaal cruciaal is (65% van de bevraagde leraren had minder dan 4 uur training gehad in het leren omgaan met ict en digitaal lesmateriaal). In het sectorakkoord VO is afgesproken dat schoolbesturen hier in hun professionaliseringsbeleid prioriteit aan geven. De VO-raad zal ook stimuleren dat hiervoor een beter (nascholings)aanbod beschikbaar komt. 

Een belangrijk doel uit het sectorakkoord VO is daarnaast om nog meer ruimte te creëren voor scholen om op grote schaal devices en digitaal lesmateriaal in te kunnen voeren, zodat digitaal onderwijs nog meer gemeengoed kan worden. De VO-raad zet zich hier onder meer voor in via het doorbraakproject Onderwijs en ICT. Recent zijn een aantal belangrijke stappen gezet op dit gebied. Zo heeft het kabinet besloten dat het verstrekken van tablets aan personeel per 1 januari 2015 belastingvrij wordt. De VO-raad had hier geruime tijd op aangedrongen. Daarnaast is ook een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd een oplossing te zoeken voor de ongelijkheid tussen het btw-tarief op digitaal lesmateriaal (21%) en schoolboeken (6%). Zie ook het eerdere bericht 'Tablets voor personeel belastingvrij'.