Leerlingtevredenheid weer in kaart te brengen met de LAKS-monitor

26 september 2019

Scholen kunnen komend jaar deelnemen aan de zesde editie van de LAKS-monitor, een kosteloos tweejaarlijks leerlingtevredenheidsonderzoek van het LAKS. De monitor bestaat uit een digitale vragenlijst voor leerlingen, waarbij zij worden bevraagd over de school, sociale veiligheid en kwaliteit van het onderwijs. Deelname geeft scholen, het LAKS en leerlingenraden een beeld van de punten waar leerlingen tevreden en minder tevreden over zijn, en kan zo helpen richting te geven aan hun (onderwijs)beleid. Aanmelden kan t/m 25 november a.s.

Alle deelnemende scholen ontvangen de resultaten voor hun eigen school, die ook kunnen worden vergeleken met andere scholen en de landelijke resultaten.

Voor leerlingenraden biedt het LAKS trainingen aan die hen helpen om aan de slag te gaan met de resultaten van de monitor.

Vensters

In de LAKS-monitor zijn alle vragen uit het leerlingtevredenheidsonderzoek van Vensters VO verwerkt. Alle deelnemende scholen doen met de LAKS-monitor automatisch mee aan Vensters; de resultaten van de monitor komen op Scholen op de kaart te staan. 

Verplichte monitoring sociale veiligheid

In de LAKS-monitor zijn ook vragen opgenomen over de sociale veiligheid op school. Deze vragen zijn in samenspraak met de VO-raad en de Inspectie van het Onderwijs geformuleerd. Door mee te doen aan de LAKS-monitor voldoet een school dus aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid te meten.

Aanmelden 

Scholen kunnen zich tot en met 25 november aanmelden voor de LAKS-monitor. Deze wordt vervolgens afgenomen tussen 6 januari en 13 maart 2020. De resultaten worden in mei 2020 doorgestuurd aan Vensters.

Op de website van het LAKS vindt u meer informatie over de LAKS-monitor en ook een demo en papieren versie van de vragenlijst. Zie daarnaast ook de landelijke uitkomsten van de LAKS-monitor 2018.