Leernetwerk 'Anders organiseren en ontwikkeltijd'

05 maart 2019

Een leernetwerk biedt schoolleiders de ruimte om in een informele sfeer uitdagingen, dilemma’s, kennis en ervaringen over specifieke vraagstukken met elkaar delen.

Tijdens de leernetwerken zorgen procesbegeleiders voor verbinding van de theorie met de praktijk, dat er gewerkt wordt met opdrachten gekoppeld aan de eigen leervraag en leveren experts een bijdrage. Zo ontwikkelen deelnemers nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen en biedt het leernetwerk ondersteuning bij het werken aan de eigen leervraag. Deelnemers breiden daarnaast hun (sociale) netwerk verder uit.

'Anders organiseren en ontwikkeltijd'

Tijd voor onderwijsontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Hoe organiseert u dat heel praktisch in de eigen school? Hoe zorgt u dat er in het rooster tijd is om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld onderwijsinnovatie of de eigen professionele ontwikkeling en hoe organiseert u het onderwijs dan? En hoe kan ontwikkeltijd daarbij een stimulerende rol van betekenis hebben en het proces versnellen als u aan de slag wilt met onderwijskundige ambities, zoals maatwerk en talentontwikkeling?

Denk mee en verken met ons mogelijke scenario's, waarbij ontwikkeltijd en anders organiseren van onderwijs de leidraad vormen voor dit leernetwerk. We gaan gezamenlijk ontdekken hoe zij kunnen bijdragen aan de reeds bestaande ambities van uw  school. 

Voor wie?

De leernetwerken zijn voor schoolleiders of teamleiders, in combinatie met een ander persoon vanuit de school. Zij delen met elkaar informatie over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s, waarbij ze gefaciliteerd worden door een procesbegeleider en een digitaal platform. 

Wanneer?

Een leernetwerk bestaat uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2019, inclusief een gezamenlijke startbijeenkomst Startdatum is in overleg met de deelnemers. Evenals de tijdstippen en locaties van de overige bijeenkomsten, die zijn ook in overleg met collega-deelnemers.

De inschrijving is gesloten.

Waar?

De locatie van de bijeenkomsten vinden plaats in overleg met de deelnemers.

Hoe?

  • Een externe procesbegeleider faciliteert de vijf bijeenkomsten.
  • Toegang tot een eigen digitaal platform, zodat deelnemers kennis en ervaringen tussentijds met elkaar kunnen delen.
     

Inzet

  • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten, ook al zijn er aan het leernetwerk geen kosten verbonden;
  • Een heldere ambitie voor de schoolbrede inbedding van het vraagstuk waar de school voor staat;
  • Het vrijmaken van tijd en middelen om en binnen de school, zodat antwoorden op de leervraag ook in de praktijk gebracht kunnen worden;
  • Het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en als voorbeeld voor andere scholen die niet aan de leernetwerken deelnemen.
     

Vervolg

De projecten Maatwerk, Stap 2 en Leerling 2020 zijn afgerond. Wel krijgen ze een vervolg in een nieuw programma dat momenteel opgestart wordt. De VO-raad en Schoolinfo voeren dit samen uit. In het programma staan eigentijds en toekomstgericht onderwijs voor iedere leerling, in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie, centraal. Het programma verbindt en faciliteert op al die vlakken. De leernetwerken zijn onderdeel van dit programma.